پرگابالین 150

پرگابالین 150

سیستم اعصاب مرکزی

توصیه های مهم پرگابالین 150:

پرگابالین 150

اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است . لذا از مصرف آن در موارد مشابه يا توصيه مصرف آن به ديگران خودداري كنيد.

به منظور كنترل پيشرفت درمان به طور منظم با پزشك خود در تماس باشيد.

دارو را مطابق با دستو پزشك مصرف نمائيد.

قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت كنيد :

درصورت داشتن سابقه حساسيت به اين دارو و يا ساير داروهاي مشابه ، غذاها ، رنگها و مواد محافظ .

درصورت مصرف داروهاي تضعيف كنندة سيستم اعصاب مركزي ، كاهند قند خون ( تيازوليدين ديون ها ) و الكل .

درصورت بارداري ، شيردهي و يا قصد انجام اين دو كار .

در صورت ابتلاء به بيماريهايي نظير نارسايي احتقاني قلب ، ديابت مليتوس و اختلالات عملكرد كليوي .

اگر يك نوبت مصرف دارو را فراموش كرديد ، پس از ياد آوري بلافاصله آنرا مصرف كنيد ، ولي چنانچه نزديك به زمان مصرف نوبت بعدي بود از مصرف اين دوز صرفنظر كرده و مقدار مصرف نوبت بعدي را نيز دو برابر نكنيد.

دارو همراه با غذا يا بدون آن و همراه با يك ليوان آب ميل گردد.

قطع مصرف دارو بايد به تدريج و زير نظر پزشك انجام گيرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشك تعيين مي كند ولي مقدار مصرف معمول اين دارو به شرح ذيل ميباشد :

درمان دردهاي عصبي بعد از ابتلاء به عفونت ويروسي در بزرگسالان :

در بيماراني كه كليرانس كراتينين آنها بيش از 60 ميلي ليتر در دقيقه است ، مقدار مصرف دارو 300- 150 ميلي گرم در روز (150-75 ميلي گرم دوبار در روز يا 100-50 ميلي گرم سه بار در روز) مي باشد.

مصرف دارو بايستي از دوزهاي كم شروع شده و در صورت اثر بخشي دارو و تحمل بيمار طي يك هفته تا 300 ميلي گرم در روز افزايش يابد . در بيماراني كه بعد از 4-2 هفته از شروع درمان ، تسكين درد كافي حاصل نگردد و دارو را بخوبي تحمل نمايند ، مقدار مصرف دارو تا 600 ميلي گرم در روز ( 300 ميلي گرم دوبار در روز يا 200 ميلي گرم سه بار در روز ) افزايش مي يابد.

درمان درد اعصاب محيطي در بيماران ديابتيك بزرگسالان :

150 ميلي گرم در روز به صورت خوراكي ( 50 ميلي گرم 3 بار در روز ) در بيماران با كليرانس كراتينين بيش از 60 ميلي ليتر در دقيقه .

دوز دارويي بايد با 50 ميلي گرم ، 3 بار در روز ( 150 ميلي گرم در روز ) آغاز شود و در صورت اثر بخشي دارو و تحمل بيمار طي يك هفته تا 300 ميلي گرم در روز افزايش يابد.

درمان كمكي صرع پارشيال در بزرگسالان :

دارو به ميزان 600- 150 ميلي گرم در روز تجويز مي گردد . دوز كلي روزانه بايد در دوزهاي منقسم 2 تا 3 بار در روز ( 75 ميلي گرم 2 بار در روز يا 50 ميلي گرم 3 بار در روز ) تجويز شود مقدار مصرف دارو بر اساس پاسخ و تحمل بيمار مي تواند تا حداكثر 600 ميلي گرم در روز افزايش يابد.

حداكثر دوز بالغين : 600 ميلي گرم روزانه و در درمان دردهاي اعصاب محيطي ديابتيك 300 ميلي گرم روزانه .

ايمني و اثر بخشي دارو در كودكان تائيد نشده است .

در افراد مبتلا به اختلالات عملكرد كليوي تنظيم دوز بايد بر اساس كليرانس كراتينين انجام شود.

مصرف در دوران بارداري و شيردهي :

مطالعات كنترل شده كافي در ارتباط با مصرف اين دارو در دوران بارداري انجام نشده است ، دارو جزء گروه C ميباشد و مصرف آن در دوران بارداري بايد با نظر پزشك متخصص و با در نظر گرفتن منافع مصرف در مقابل مضرات احتمالي آن باشد.

در دوران شيردهي مصرف دارو بايد با نظر پزشك متخصص انجام پذيرد.

هشدارها:

مصرف اين دارو ميتواند موجب خواب آلودگي شود . لذا به هنگام مصرف اين دارو از رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري كنيد.

مصرف اين دارو در بيماران با سابقه حساسيت به دارو ممنوع مي باشد.

بيماران مبتلاء به اختلالات عملكرد كليوي و كبدي نياز به دوزهاي كمتر دارو دارند.

در مصرف با ساير داروهاي ضد صرع دوز دارو بايد توسط پزشك تنظيم شود.

درصورت مصرف بيش از حد توصيه شده بلافاصله بيمار را همراه با جعبه دارو به نزديكترين مركز درماني برسانيد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز عوارض ناخواسته نيز بشود. اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود ليكن درصورت ادامه عوارض زير به پزشك مراجعه گردد:

عوارض شايع :

اختلال در تعادل ، گيجي ، مشكلات حافظه اي ، آتاكسي ، ديد تار و دوبيني ، يبوست ، خشكي دهان ، ادم محيطي با ترمور ، سردرد ، افزايش اشتها و وزن ، عفونت نوروپاتي ، اختلال در صحبت كردن وخواب آلودگي .

عوارض كمترشايع :

اختلال در ميدان ديد ، ورم ( پف آلود شدن ) صورت ، آستنيا ، درد پشت و قفسه سينه ، سرخوشي ، برونشيت ، علائم شبه آنفولانزا ، نفخ ، هايپوگلايسمي ، مياستنيا ( ضعف و درد عضلات ) ، ميوكلونوس ، نيستاگموس ، پاراستزي ، بي اختياري ادراري و سرگيجه .

درصورت بروز عوارض زير به پزشك مراجعه گردد :

عوارض كمتر شايع : ديسپنه .

عوارض نادر : واكنش هاي آلرژيك ، سندرم استيونس جانسون .

شرایط نگهداری:

دارو را در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداري نمائيد.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداري نمائيد.

:Refrence

USP DI , 2007 , VOl III , Pages : 2412 – 2415

افزودن ماژول جدید
0%