شربت سیتریزین

سیتریزین

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن درموارد مشابه ويا توصية آن به ديگران خودداري نمائيد، دارو در شيشة داروئي قهوه اي رنگ 60 ميلي ليتر با درب پيلفرپروف بسته بندي ميگردد. دارو در بليسترهاي 10 عددي ، بسته بندي مي شود.

توصیه های مهم

توصیه های مهم

توصیه های مهم

قبل از مصرف اين دارو درموارد زير با پزشك مشورت كنيد: وجود هر نوع حساسيت به داروهاي آنتي هيستامين ، مواد محافظ ، رنگها وغذا. دربيماران مبتلاء به گلوكوم بازاويه بسته ، انسداد گردن مثانه ، هيپرترفي پروستات ، پپتيك اولسر و نارسائي كليوي با احتياط كامل مصرف شود. درصورت مصرف داروهائي نظير آرام بخش ها، آنتي كولينرژيك ها يا داروهاي داراي فعاليت آنتي كولينرژيكي و مهار كننده هاي MAO با پزشك مشورت كنيد. مصرف اين دارو ممكن است باعث خواب آلودگي شود، لذا در طول درمان با آن ، از رانندگي و يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارند خودداري كنيد. دركودكان وافراد مسن ممكن است باعث افزايش عوارض آنتي كولينرژيك ( درنوزادان يا نوزادان نارس ) و افزايش تحريك پذيري شود. به دليل كاهش يا مهار بزاق دهان ممكن است باعث افزايش مشكلات دندان شود. دارو را بيشتر از مقداري كه پزشك تعيين كرده است ، مصرف نكنيد. دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد واگرزمان مصرف دوز بعدي فرا رسيده باشد از مصرف آن خودداري كرده و مقدار مصرف بعدي را نيز دو برابر نكنيد. جهت كاهش عوارض گوارشي دارو را همراه غذا، آب يا شير مصرف كنيد. به دليل احتمال اختلال اين دارو با تستهاي پوستي ، درصورت مصرف اين دارو پزشك خود را مطلع كنيد. اين دارو ممكن است عوارض اتوتوكسيك ، به دليل مسموميت و مصرف بالاي ساليسيلات ها را بپوشاند. درصورت خشكي دهان ، از آدامس بدون شكر ، آب نبات يا يخ استفاده كنيد. درصورت سرگيجه ياخشكي دهان بيش از دو هفته با پزشك خود تماس بگيريد. دركودكان زير دوسال اثر بخشي و بي ضرر بودن دارو مشخص نشده است . مصرف در بارداري و شيردهي مطالعات لازم و مناسب جهت مصرف اين دارو در انسان انجام نشده است . ورود اين دارو به شير مشخص نشده است ، لذا در دوران بارداري در ماههاي اوليه از مصرف اين دارو خودداري شود ، دردوران شيردهي نيز توصيه نميشود، زيرا ممكن است باعث افزايش تحريك پذيري در نوزاد شود.

هشدارها

هشدارها

هشدارها

اين دارو درموارد زير نبايدمصرف شود مگر به تجويز پزشك : نارسائي كبدي كليوي درموارد زير با احتياط مصرف شود ومزاياي آن نسبت به معايب در نظر گرفته شود: انسداد گردن مثانه ، هيپرترفي پروستات ، احتباس ادرار ، گلوكوم ( با زاويه باز و بسته )حساسيت به آنتي هيستامين ها

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار و نحوه مصرف دارو

آنتي هيستامين بالغين و بزرگسالان : 5 تا 10 ميلي گرم يكبار در روز. توجه : دربيماران باكاهش كليرنس كراتينين ( < 31ml Per min ) و نارسائي كبدي دوز مصرفي 5 ميلي گرم يكبار در روز ميباشد. حداكثر دوز مصرفي در بالغين : 15 ميلي گرم در روز است . آنتی هيستامين کودکان: كودكان كمتراز 2 ســـال : بي ضرر بودن و اثر بخشي دارو مشخص نشده است . كودكان 2 تا 6 ســــال : 5/2 ميلي گرم يكبار در روز . مقدار مصرف ميتواند تا 5 ميلي گرم در روز افزايش يابد ( 5 ميلي گرم يكبار در روز يا 5/2 ميلي گرم هر 12 ساعت ) كودكان بالاي 6 ســــال : 5 تا 10 ميلي گرم يكبار در روز. توجــه : دركودكان با نارسائي كليوي ( كليرنس كرآتينين 11-31 ml Per min) و نارسائي كبدي مقدار دوز مصرفي بايد كاهش يابد. در كودكان تا 6 سال با نارسائي كليوي و كبدي مصرف اين دارو توصيه نميشود و دركودكان بالاي 6 سال حداقل دوز مصرفي يعني 5 ميلي گرم يكبار در روز ميباشد.

عوارض جانبی

عوارض جانبی

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته در بعضي افراد نيز شود،اگر چه همة اين عوارض دريك فرد ديده نميشود ، ولي درصورت بروز هر عارضه اي با پزشك خود تماس بگيريد. درصورت بروز عوارض زير با پزشك خود تماس بگيريد : عوارض كمتر شايع يا نادر : آريتمي قلبي ، كلستاز ، تاكيكاردي ، نارسايي كبدي درصورت پايداري عوارض زير با پزشك خود تماس بگيريد: عوارض كمتر شايع يا نادر : دوبيني يا تغييرات بينائي ، گيجي ، مشكل يا درد در دفع ادرار ، خشكي دهان يا بيني يا گلو ، افزايش اشتها يا افزايش وزن ، از دست دادن اشتها ، صداي زنگ در گوش ، تعريق ، حساسيت به نور عوارض مصرف بيش از حد دارو دپرسيون CNS( سرگيجه شديد ) ، تحريك CNS ( توهم ، صرع ، اختلال خواب ) هيپوتانسيون ،‌بي خوابي درصورت مصرف بيش از حد دارو ، بيمار را وادار به استفراغ نموده و سريعاً به بيمارستان مسمومين منتقل نمائيد .

شرایط نگهداری

شرایط نگهداری

شرایط نگهداری

دارو در دماي كمتر از 30 درجة سانتيگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداري و از يخ زدگي محافظت گردد. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداري نمائيد. از مصرف داروي تاريخ گذشته خودداري نمائيد .

Refrence

Refrence

Refrence

USP DI 2007 Vol . I P: 334 - 341

افزودن ماژول جدید
0%