پزودوافدرین

پزودوافدرین

دارودرشيشة داروئی قهوه ای رنگ 60 ميلی ليتری با در پليفر پروف بسته بندی ميگردد.

راهنمائی های عمومی برای مصرف صحيح دارو:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است،  لذا از مصرف آن درموارد مشابه خودداري شود.

توصیه های مهم:

قبل از استفاده از اين دارو درموارد زير با پزشك مشورت نمائيد:

درصورت سابقة حساسيت به دارو يا ديگر تركيبات سمپاتوميمتيك.

درصورت ابتلاء به بيماريهاي قلبي-عروقي، هيپرتانسيون، گلوكوم، ديابت، هيپرتروفي پروستات و هيپرتيروئيديسم.

درصورت مصرف داروهاي بي هوشي و هيدروكربنهاي استنشاقي، داروهاي ضد فشارخون، بتابلاكرها، مهاركننده هاي مونو آمين اكسيداز،  گليكوزيدهاي ديژيتال، سيتراتها، لوودوپا، هورمونهاي تيروئيد، داروهاي محرك مغز و سمپاتوميمتيكها

دارو را طبق دستورپزشك مصرف كنيد، درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو را فراموش كرديد، به محض بيادآوردن آن را مصرف كنيد ولي اگر زمان نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مصرف آن خودداري كرده و مقدارمصرف بعدي را نيز دوبرابر نكنيد.

 مصرف درحاملگی و شيردهی :

پزودوافدرين درشير ترشح ميشود و بنابراين مصرف آن در شيردهي ممنوع است ودرحاملگي طبق دستورپزشك معالج مصرف ميشود.

مقدار مصرف:

مقدارمصرف هردارو را پزشك معين ميكند، مقدارمصرف معمولي اين دارو به شرح زير است :

هرميلي ليتر از شربت پزودوافدرين محتوي 6 ميلي گرم پزودوافدرين هيدروكلرايد ميباشد ، بنابراين :

بزرگسلان : 60 ميلي گرم هر 4 تا 6 ساعت و حداكثر مقدارمصرف 240 ميلي گرم در 24ساعت  ميباشد.

كودكــــان : اطفال 12-4 ماه ( kg 7/7 – 4/5 ) : 5/7 ميلي گرم هر 4 تا 6 ساعت ( حداكثر مقدارمصرف 30 ميلي گرم در 24 ساعت )

اطفال 23- 12 ماه : (kg  4/10- 2 / 8 )25/11 ميلي گرم هر 4 تا 6 ساعت ( حداكثر 45 ميليگرم در 24 ساعت )

اطفال  6-2 سال : 15 ميليگرم هر 4 تا 6 ساعت ( حداكثر 60 ميلي گرم در24 ساعت )

اطفال 12-6 سال : 30 ميليگرم هر 4 تا 6 ساعت ( حداكثر 120 ميلي گرم در 24 ساعت )

كودكان بالاي 12 سال : مقدارمصرف مانند بزرگسالان است.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درماني ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته نيز بشود، اگرچه همة اين عوارض ديده نميشود، ليكن درصورت بروز هر عارضه اي با پزشك مشورت شود.

عوارض شايع :

 عصبانيت ، بي قراري ، بي خوابی.

عوارض كمتر شايع :

مشكلات ادراري ، سرگيجه ، سردرد ، تهوع ، استفراغ ، سريع شدن ضربان قلب ، افزايش تعريق و ضعف.

درصورت مصرف بيش از مقدار توصيه شده ممكن است بيمار دچار توهم ، نامنظم شدن ضربان قلب ، افزايش فشار خون ، مشكل در تنفس ، عصبانيت گردد كه دراين صورت بيمار بايد سريعاً به مركز كنترل مسموميت منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

دارو دوراز نور، در دماي كمتراز 30 درجه سانتيگراد و در ظروف در بسته  نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود .

دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

از مصرف داروهای تاريخ گذشته خودداری نمائيد .

Refrence:

 USP DI  2007  VOL III   P; 2452 - 2454

افزودن ماژول جدید
0%