دیفین هیدرامین کامپاند

دیفین هیدرامین کامپاند

دارو در شيشه دارويی قهوه ای رنگ 60 ميلی ليتری با درب پيلفرپروف بسته بندی می گردد.

راهنمايي هاي عمومي براي مصرف صحيح دارو:

 اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصية آن به ديگران خودداري نمائيد.

بسته بندي :

دارو در شيشة دارويي قهوه اي رنگ 60 ميلي ليتري با درب پيلفرپروف بسته بندي مي گردد.

توصیه های مهم:

قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك مشورت كنيد.
وجود هر نوع حساسيت به دارو ، مواد محافظ ، رنگها و غذا.
در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاوية باز ، انسداد گردن مثانه ، هيپرتروفي پروستات ، پپتيك اولسر ، انسداد پيلور و دئودونال  ، بيماران مبتلا به ديابت شيرين و افراد مسن ، همچنين در نارسايي كليوي و كبدي  بايد با احتياط مصرف شود.
درصورت مصرف داروهائي از قبيل : الكل ، ضد افسردگي ، مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز، باربيتورات ها ، مخدرها ، سداتيوهاي ضد اضطراب و ضد سايكوزها كه مي توانند باعث تشديد اثرات سداتيو ديفن هيدرامين گردند .
 مصرف اين دارو ممكن است باعث خواب آلودگي شود لذا در طول درمان با آن ، از رانندگي و يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارند خودداري كنيد.
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد. اگر يك نوبت مصرف دارو را فراموش كرديد به محض به يادآوردن آن را مصرف كنيد و اگر زمان مصرف دوز بعدي فرا رسيده باشد از مصرف آن خودداري كرده و مقدار مصرف بعدي را نيز دو برابر نكنيد.
به دليل عوارض آنتي كولينرژيك دارو بهتر است بيمار مصرف مايعات را افزايش دهد.
در كودكان كمتر از 2 سال مصرف اين دارو توصيه نمي شود مگر طبق دستور پزشك.
دارو را به همراه غذا ، آب و يا شير مصرف كنيد تا عوارض گوارشي آن كمتر شود. (1)
مصرف در حاملگي و شيردهي :
تجويز اين دارو در دوران شيردهي توصيه نمي شود و در زمان بارداري فقط با دستور پزشك متخصص مصرف شود. (1)

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشك تعيين مي كند.
با توجه به اينكه هر ميلي ليتر شربت ديفن هيدرامين محتوي 5/2 ميلي گرم ديفن هيدرامين هيدروكلرايد مي باشد بنابر اين:
به عنوان آنتي هيستامين براي درمان علامتي وضعيت هاي آلرژيك شامل كهير ، بيماري هاي پوستي خارش دار و آنافيلاكسي.
بالغين و بزرگسالان : 25 تا 50 ميلي گرم ، (20 – 10 ميلي ليتر) هر 6-4 ساعت تا حداكثر 300 ميلي گرم روزانه.
اطفال : 25/1 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن يا 5/37 ميلي گرم براي هر متر مربع از سطح بدن ، هر 6-4 ساعت كه اين مقدار از mg/day 300 نبايد تجاوز كند. علاوه بر اين دارو بر حسب وزن بيمار به ترتيب زير مي توان مصرف نمود:
در كودكان با وزن كمتر از 1/9 كيلوگرم ، مقدار (5/12-25/6) ميلي گرم ، (5-5/2 ميلي ليتر) هر 6-4 ساعت.
در كودكان با وزن 1/9 كيلوگرم و بيشتر مقدار (25-5/12) ميلي گرم ، (10-5) ميلي ليتر هر 6-4 ساعت مصرف مي گردد. (2)
ضد ديسكينزي در پاركينسونيسم ايديوپاتيك :
بالغين و بزرگسالان : روزانه 25 ميلي گرم سه بار در روز سپس به تدريج مقدار مصرف به 50 ميلي گرم چهار بار در روز افزايش  مي يابد. (2)
درمان علامتي سرگيجه. تهوع و استفراغ :
بالغين و بزرگسالان : 25 تا 50 ميلي گرم ، (20-10 ميلي ليتر) ، هر 6-4 ساعت.
 اطفال : 1 تا 5/1 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن ، هر 6-4 ساعت ، كه اين مقدار نبايد از mg/day 300 تجاوز نمايد. (2)
ضد سرفه :

اطفال : كودكان تا 2 سال ، مقدار مصرف توسط پزشك تعيين ميشود  
كودكان 6-2 سال ، 25/6 ميلي گرم هر 6-4 ساعت در صورت نياز تا حداكثر 25 ميلي گرم  (10 ميلي ليتر)روزانه.
كودكان 12-6 سال ، 5/12 ميلي گرم هر 6-4 ساعت در صورت نياز تا حداكثر 75 ميلي گرم (30 ميلي ليتر) روزانه. (2)
تسكين بخش ـ خواب آور :
بالغين و بزگسالان : 50 ميلي گرم ، 30-20 دقيقه قبل از خواب. (2)

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته در بعضي افراد نيز بشود ، اگر چه همة اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود ليكن در صورت بروز هر عارضه اي با پزشك خود تماس بگيريد.

عوارض شايع:

خواب آلودگي ، خشكي دهان وبيني و گلو ، احساس بيماري در دستگاه گوارش ، درد شكم ، تهوع  . (1 )

عوارض كمتر شايع :

تاري ديد ، سفت شدن ترشحات دستگاه تنفس ، تپش قلب . (1)

شرایط نگهداری:

دارو در دماي كمتر از  30 درجة سانتيگراد ، دور از نور و يخ زدگي نگه داري شود.
دارو دور از دسترس اطفال نگه داري شود.
از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري شود. (1)

Refrence:

USP DI 2007 , VOL I , P : 337 -339
USP DI  2007 , VOL I  ,P : 346 -347

افزودن ماژول جدید
0%