ستيريزين

شربت ستيريزين

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن درموارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداری نمائيد.

بسته بندی :
دارو در شيشه داروئی قهوه ای رنگ 60 ميلی ليتر با درب پيلفرپروف بسته  بندی ميگردد.   

دارو در بليسترهای 10 عددی ، بسته بندی می شود.

توصیه های مهم:

قبل از مصرف اين دارو درموارد زير با پزشك مشورت كنيد.
وجود هر نوع حساسيت به داروهای آنتی هيستامين ، مواد محافظ ، رنگها وغذا.
دربيماران مبتلاء به گلوكوم بازاويه بسته ، انسداد گردن مثانه ، هيپرترفی پروستات  ، پپتيك  اولسر و نارسائي كليوي با احتياط كامل مصرف شود.
درصورت مصرف داروهائي نظير آرام بخش ها، آنتي كولينرژيك ها يا داروهای دارای فعاليت آنتي كولينرژيكي و مهار كننده هاي MAO با پزشك مشورت كنيد.
مصرف اين دارو ممكن است باعث خواب آلودگي شود، لذا در طول درمان با آن ، از رانندگی و يا كار با ماشين آلاتی كه نياز به هوشياري دارند خودداري كنيد.
دركودكان وافراد مسن ممكن است باعث افزايش عوارض آنتي كولينرژيك ( درنوزادان  يا نوزادان نارس ) و افزايش تحريك پذيری شود.
به دليل كاهش يا مهار بزاق دهان ممكن است باعث افزايش مشكلات دندان شود.
دارو را بيشتر از مقداری كه پزشك تعيين كرده است ، مصرف نكنيد.
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد واگرزمان مصرف دوز بعدي فرا رسيده باشد از مصرف آن خودداري كرده و مقدار مصرف بعدي را نيز دو برابر نكنيد.
جهت كاهش عوارض گوارشي دارو را همراه غذا، آب يا شير مصرف كنيد.
 به دليل احتمال اختلال اين دارو  با تستهای پوستی ، درصورت مصرف اين دارو پزشك خود را مطلع كنيد.
اين دارو ممكن است عوارض اتوتوكسيك ، به دليل مسموميت و مصرف بالای ساليسيلات ها را بپوشاند.
درصورت خشكي دهان ، از آدامس بدون شكر ، آب نبات يا يخ استفاده كنيد.
 درصورت سرگيجه ياخشكي دهان بيش از دو هفته با پزشك خود تماس بگيريد.
دركودكان زير دوسال اثر بخشی و بی ضرر بودن دارو مشخص نشده است .
 مصرف در بارداري و شيردهی:
مطالعات لازم و مناسب جهت مصرف اين دارو در انسان انجام نشده است . ورود اين دارو به شير مشخص نشده است ، لذا در دوران بارداري در ماههاي اوليه از مصرف اين دارو خودداري شود   ،  دردوران شيردهي نيز توصيه نميشود، زيرا ممكن است باعث افزايش تحريك پذيری در نوزاد شود.
هشدارها:

اين دارو درموارد زير نبايدمصرف شود مگر به تجويز پزشك :
نارسائي كبدی كليوی
درموارد زير با احتياط مصرف شود ومزاياي آن نسبت به معايب در نظر گرفته شود :
انسداد گردن مثانه ، هيپرترفی پروستات ، احتباس ادرار ، گلوكوم ( با زاويه باز و بسته )حساسيت به آنتی هيستامين ها

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بالغين و بزرگسالان :

آنتي هيستامين : 5 تا 10 ميلي گرم يكبار در روز.

دربيماران باكاهش كليرنس كراتينين ( < 31ml Per min ) و نارسائي كبدي دوز مصرفي 5 ميلي گرم يكبار در روز ميباشد.

 حداكثر دوز مصرفي در بالغين : 15 ميلي گرم در روز است . 

كودكان :

آنتي هيستامين :

كودكان كمتراز 2 ســـال : بي ضرر بودن و اثر بخشي دارو مشخص نشده است .

كودكان 2 تا 6 ســــال    :  5/2 ميلي گرم يكبار در روز . مقدار مصرف ميتواند تا 5 ميلي گرم در روز افزايش يابد ( 5 ميلي گرم يكبار در روز يا 5/2 ميلي گرم هر 12 ساعت )

كودكان بالاي  6 ســــال  : 5 تا 10 ميلی گرم يكبار در روز.

دركودكان با نارسائي كليوي ( كليرنس كرآتينين 11-31 ml  Per min) و نارسائي كبدي مقدار دوز مصرفي بايد كاهش يابد. در كودكان تا 6 سال با نارسائي كليوي و كبدي مصرف اين دارو توصيه نميشود و دركودكان بالاي 6 سال حداقل دوز مصرفی يعنی 5 ميلی گرم يكبار در روز ميباشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز بعضي عوارض ناخواسته در بعضي افراد نيز شود،اگر چه همة اين عوارض دريك فرد ديده نميشود ، ولي درصورت بروز هر عارضه اي با پزشك خود  تماس بگيريد.
درصورت بروز عوارض زير با پزشك خود تماس بگيريد :
عوارض كمتر شايع يا نادر :
 آريتمی قلبی ، كلستاز ، تاكيكاردی ، نارسايی كبدی
درصورت پايداری عوارض زير با پزشك خود تماس بگيريد:
عوارض كمتر شايع يا نادر :
دوبيني يا تغييرات بينائي ، گيجي ، مشكل يا درد در دفع ادرار ، خشكی دهان يا بينی يا گلو ، افزايش اشتها يا افزايش وزن ، از دست دادن اشتها ، صداي زنگ در گوش ، تعريق ، حساسيت به نور
 عوارض مصرف بيش از حد دارو:
دپرسيون CNS( سرگيجه شديد ) ، تحريك CNS  ( توهم ، صرع ، اختلال خواب ) هيپوتانسيون ،‌بي خوابي
درصورت مصرف بيش از حد دارو ، بيمار را وادار به استفراغ نموده و سريعاً به بيمارستان مسمومين منتقل نمائيد .
شرایط نگهداری:

دارو  در دماي كمتر از 30 درجة سانتيگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری و از يخ زدگی محافظت گردد.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداري نمائيد.
از مصرف داروی تاريخ گذشته خودداری نمائيد .

:Refrence

USP  DI   2007    Vol . I P: 334 - 341

افزودن ماژول جدید
0%