سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20)

سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20)

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز گرديده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداری نماييد.

سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20)

توصیه های مهم سیتالورامین 20 (سیتالوپرام 20):

قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت كنيد:
حساسيت به دارو ، رنگها ، مواد محافظ و غذاها.
در صورت حاملگي و شيردهی:
در صورت ابتلاء به بيماريهايي نظير نارسائي كبدي و كليوي ، بيماري قلبي ، ديابت ، صرع.

به منظور عدم ناسازگاري دارويي در مورد هر نوع دارو چه با نسخه يا بدون نسخه با پزشك خود مشورت كنيد:
در صورت مصرف داروهايي نظير مهار كننده هاي منوآمين اكسيداز ، داروهاي سروتونرژيك يا مواد داراي فعاليت سروتونرژيك ، داروهاي سيستم اعصاب مركزي ، داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي ( ايميپرامين ) ، ضد قارچ هائي نظير كتوكونازول و فلوكونازول ، آسپرين ، امپرازول ، الكل ، كاربامازپين سايمتيدين ، متوپرولول ، وارفارين ، سوماتريپتان ، ديگوكسين وليتيوم.
 در افراد مسن به دليل افزايش خطر سميت ، نياز به دوز مصرفي كمتر مي باشد.
 در كودكان و افراد كمتر از 18 سال مقدار دوز مؤثر و بي ضرر بودن دارو مشخص نشده است.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

دارو را طبق تجويز پزشك ، همراه غذا يا با معده خالي مصرف كنيد. دارو را بيشتر از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد.
پس از چهار هفته مصرف دارو اثرات ضد افسردگي آن مشخص مي شود.
در صورتي كه هر نوبت از مصرف دارو را فراموش كرديد با پزشك خود تماس بگيريد.
در طول درمان جهت پيگيري مرتب با پزشك معالج تماس بگيريد.
در صورت مصرف داروهاي مهار كننده منوآمين اكسيداز تا 14 روز پس از قطع اين داروها از مصرف سيتالوپرام خودداري نماييد.
مصرف اين دارو باعث خواب آلودگي و عدم دقت مهارت عملي مي شود ، لذا ضمن درمان با اين دارو از رانندگي و كار با آلاتيكه نياز به دقت و هوشياري كامل دارد ، خودداري نماييد.

مصرف در بارداري و شير دهي :
مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي ممنوع است مگر به تجويز پزشك.
سيتالوپرام وارد شير مادر شده و موجب خواب آلودگي ، كاهش ميل به غذا و كاهش وزن نوزاد مي شود.

مقدار مصرف :
در بزرگسالان :
ضد افسردگي :

 شروع دوز : mg 20 روزانه در يك دوز واحد ، صبح يا شب ( همراه غذا يا با معده خالي ).
مقدار دارو مي تواند به ميزان mg 20 در يك روز با فاصله هفتگي افزايش يابد. معمولاً مقدار دوز مصرفي به mg 40 افزايش مي يابد ، البته تعدادي از بيماران به دوز مصرفي mg 60 در روز نياز دارند. ( مطالعات نشان داده است كه مصرف mg 60 در روز مزيتي نسبت به mg 40 در روز ندارد. بنابر اين دوز mg 60 در روز به طور معمول پيشنهاد نمي شود ).
دوز مصرفي در بيماران با نارسائي كبدي mg 20 در روز توصيه مي شود.

حداكثر دوز مصرفي در بزرگسالان : mg 60 در روز است.

در كودكان :

ميزان دوز مؤثر و بي ضرر بودن آن مشخص نشده است.

در افراد مسن :
ضد افسردگي : mg 20 روزانه در يك دوز واحد ، صبح يا شب. مقدار دوز مصرفي مي تواند تا mg 40 در روز افزايش يابد. تعدادي از بيماران مسن به دوز مصرفي mg 10 در روز نياز دارند.
حد اكثر دوز مصرفي در افراد مسن : mg 40 در روز است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درماني ممكن است باعث بروز عوارض ناخواسته نيز بشود. اگر چه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود ولي در صورت بروز هر عارضه اي با پزشك خود مشورت نماييد.
عوارض شايع :

كاهش ميل جنسي ، كاهش توانائي جنسي.

عوارض كمتر شايع :

تاري ديد ، تحريكات هيجاني ، از دست دادن حافظه ، فقدان احساس يا هيجان ، گيجي ، تنگي نفس ، تب ، تغيير عادت ماهيانه ، افزايش ادرار ، بثورات پوستي يا خارش.

درصورت ادامه عوارض زير با پزشك معالج تماس بگيريد:
خواب آلودگي ، خشكي دهان ، بيخوابي ، تهوع.

عوارض كمتر شايع :

شكم درد ، از دست دادن اشتها ، اضطراب ، درد ماهيچه و مفاصل ، خستگي و ضعف غير طبيعي ، اسهال ، اختلال در عمل هضم ، نفخ ، هيپوتانسيون ، افزايش بزاق دهان ، افزايش تعريق ، ميگرن ، احساس غير طبيعي مثل سوزش يا گزگز يا احساس راه رفتن مورچه روي پوست ، رينيت يا سينوزيت ، تغيير ذائقه ، لرزش ، افزايش يا كاهش غير طبيعي وزن ، استفراغ.

در صورت ادامه عوارض زير پس از قطع دارو با پزشك معالج تماس بگيريد :
اضطراب ، سرگيجه ، لرزش.

عوارض مصرف بيش از حد دارو :
حاد :
عوارض شايع : سرگيجه ، خواب آلودگي ، تهوع ، تاكيكاردی ، تعريق ، لرزش ، استفراغ.
عوارض نادر : از دست دادن حافظه ، گيجی ، كما ، سيانوز ، تغييرات ECG ، QT و مدت زمان ، آريتمی بطنی ، افزايش غير طبيعی تهويه ريوی ، احساس ناراحتی و بيماری ، درد عضلانی ، ضعف.
در صورت مصرف بيش از حد دارو بيمار را بلافاصله به بيمارستان مسمومين منتقل نماييد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای كمتر 30 درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهيد.
از مصرف داروهای تاريخ گذشته خودداری نماييد.

:Refrence

USP DI 2007 , VOL I P : 828 - 832

افزودن ماژول جدید
0%