گاباپنتین 100

گاباپنتین 100

هرجعبه محتوی 10 بيلستر، 10 عددی كپسول گاباپنتين 100 ميلی گرمی می باشد

قبل از مصرف اين دارو درموارد زير با پزشك مشورت نمائيد :
حساسيت به اين دارو .
درصورت مصرف ساير داروها به ويژه آنتي اسيدها .
 سابقة بيماري خصوصاً اختلال در عملكرد كليه .
 درصورت فراموش نمودن يك نوبت دارو به محض به خاطرآوردن آن را مصرف نمائيد ، در صورتيكه حداكثر 2 ساعت بازمان مصرف بعدي فاصله باشد دوز فراموش شده را مصرف كنيد واز دوبرابر كردن آن اجتناب نمائيد.
 داروها را كمتر ويا بيشتر از ميزان تجويز شده ، توسط پزشك مصرف نكنيد.
 مصرف اين دارو ممكن است باعث تاري ديد شود وموجب بروز علائم دپرسيون مغزي گردد ، لذا ضمن درمان از رانندگي و كار با وسائلي كه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري نمائيد.
 مصرف همزمان اين دارو با الكل ويا داروهاي مهار كنندة CNS باعث تشديد اثر تضعيف كنندگي اين دارو برروي CNS  ميشود.
 قبل از قطع دارو با پزشك مشورت نمائيد واز قطع ناگهاني مصرف دارو خودداري كنيد.
مصرف در بارداری و شيردهی :
مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي توصيه نميگردد ، مگر با تجويز پزشك متخصص و زماني كه اثرات سودمند دارو بر مضرات آن ارجحيت داشته باشد .

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشك تعيين ميكند ولي مقدار مصرف معمول اين دارو به قرار زير است :
بزرگسالان :
اثر ضد صرعی .
دوز اوليه 300 ميلي گرم 3 بار در روز .
دوز داروئي براساس ميزان پاسخ دهي بيمار نسبت به دارو  افزايش مي يابد  و دوزهاي 900 تا 1800 ميلي گرم در روز در بسياري از بيماران موثر است و دوزهاي 2400 تا 3600 ميلي گرم در روز نيز توسط بيمار تحمل  ميگردد.
اگر در برنامه درماني روزانه مصرف سه دوز تجويز شده است نبايد فاصله هيچ دو دوزي بيش از 12 ساعت باشد.

اثر ضد درد عصبی محيطی :
دوز اوليه 900ميلي گرم درروز ميباشد كه تا 3600 ميلي گرم قابل افزايش است .

كودكان :
اثر ضد صرعی :
دركودكان 12 – 3 سال : دوز اوليه بايد در محدودة 15 – 10 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز باشد.
كه در سه دوز منقسم تجويز ميشود و دوز موثر بعد از يك دوره سه روزه تعيين ميشود.
كودكان 4-3 سال : دوز موثر 40 ميلي گرم در روز به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز ميباشد كه در سه دوز منقسم تجويز ميگردد.
كودكان 5 سال و بالاتر :  دوز موثر 25 تا 30 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن ميباشد كه به صورت منقسم سه بار در روز تجويز ميشود.
دركودكان كمتراز 3 سال : كارائي و اثر بخشي اين دارو اثبات نشده است .

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز برخي عوارض ناخواسته گردد ، اگرچه همة اين عوارض در يك فرد ديده نميشود ولي درصورت بروز هريك از علائم زير با پزشك مشورت گردد.

شايع ترين عوارض دارو عبارتند از :
خستگي ، خواب آلودگي ، ناهماهنگي در حركت عضلات و درد عضلاني  ، حركات غير ارادي كرة چشم ، ترمور ، اختلالات  فكري ، تاري ديد ، تحريك پذيري و تغيير در رفتار.

ساير عوارض  :
دردپشت ، خشكي دهان يا گلو ، يبوست و اسهال ، افزايش ادرار ، تهوع واستفراغ ، سردرد ، سرفه ، راش رينيت ، افزايش يا كاهش اشتها ، افزايش وزن .

شرایط نگهداری:

دارو را در دماي كمتر 30 درجة سانتيگراد درون جعبه نگهداري نمائيد.
دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهيد.
از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري كنيد .

:Refrence

USP  DI  2007  VOL   II  P :  1482 – 1485
 PDR   2007    P :  2487 -  2492

افزودن ماژول جدید
0%