englishenglish
اخبار

1396/02/03
محصول استریپ دهانی ویتامین D3

First time event in Iran (January 2017)

برای اولین بار در ایران (16-17 دیماه 1395)

محصول استریپ دهانی ویتامین D3  با نام تجاری تینورام ، جهت آشنایی بیشتر مصرف کنندگان با این محصول ، در مجتمع تجاری کوروش توزیع گردید.

آرشیو اخبار