englishenglish
اخبار

1396/11/21
نمایشگاه اصفهان فارما

در این نمایشگاه پزشکان و متخصصان استان اصفهان از محصولات جدید شرکت داروسازی راموفارمین استقبال کردند.

همچنین جلساتی با مدیران مراکز شرکتهای پخش رازی و هجرت برگزار گردید. 

آرشیو اخبار