englishenglish
اخبار

1399/01/01
تمدید گواهینامه IMS شرکت داروسازی راموفارمین در تاریخ 98/12/13

شرکت داروسازی راموفارمین در راستای پیاده سازی استانداردهای بین الملی در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت  و با هدف تمرکز بر نیازهای مشتریان وذینفعان همگام با ارتقای کیفیت محصولات موفق به تمدید گواهینامه های ISO 9001/2015 , ISO 14001/2015 و ISO 18001/2007 گردید. 

آرشیو اخبار