هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت راموفارمین

 امیر علامیر امیر علامیر
امیر علامیر

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

سید علی نبوی سید علی نبوی
سید علی نبوی

رئیس هیات مدیره

شهرام زاهدی شهرام زاهدی
شهرام زاهدی

نائب رئیس هیات مدیره

مژگان آقاجانی مژگان آقاجانی
مژگان آقاجانی

عضو هیات مدیره

افزودن ماژول جدید
0%