کپسول ها

دسته بندی کپسول ها

اس امپرازول 20 اس امپرازول 20
اس امپرازول 20

كپسول اس امپرازول 20 ميلی گرمی در شيشه های حاوی ماده جاذب رطوبت در بسته بندی 14 عددی بسته بندی ميشود.

افزودن ماژول جدید
0%