تاریخچه ما

تاریخچه ما

تاریخچه ما تاریخچه ما
تاریخچه ما

شرکت در تاریخ 1348/02/24 و تحت شماره 13150 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت در ابتدا با مسئولیت محدود بوده، و پس از آن بر مبنای آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 10372 مورخ 1359/07/13 به سهامی خاص تبدیل گردیده است. شرکت راموفارمین از تولیدکنندگان بنام شربتهای دارویی بوده و می توان به جرات گفت که سبد متنوعی از محصولات شربت را دارا می باشد. بخش جامدات شرکت شامل قرص و کپسول می باشد. بسیاری از قرصهای تولیدی راموفارمین با نام برند وارد بازار دارویی کشور شده اند مانند: آزاتیوپرین با نام برند آزارام، کاربامازپین با نام برند کاربارام، لوودوپا سی و لوودوپا سی فورت با نامهای تجاری ال- دورام سی، ال دورام سی فورت و ..... و تعداد دیگری از محصولات راموفارمین با نام ژنریک در بازاردارویی کشور عرضه می گردد.

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

نام آلبوم:
افزودن ماژول جدید
0%