معرفی شرکت

معرفی شرکت

معرفی ما معرفی ما
معرفی ما

شرکت دارو سازی رامو فارمین از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری شفا دارو میباشد که 88/87 درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت دارو سازی جابرابن حیان میباشد

افزودن ماژول جدید
0%