0%
فروش داخلی

فروش داخلی

شرکت راموفارمین از تولیدکنندگان بنام شربتهای دارویی بوده و می توان به جرات گفت که سبد متنوعی از محصولات شربت را دارا می باشد . بخش جامدات شرکت شامل قرص و کپسول می باشد. بسیاری از قرصهای تولیدی راموفارمین با نام برند وارد بازار دارویی کشور شده اند. و تعداد دیگری از محصولات راموفارمین با نام ژنریک در بازاردارویی کشور عرضه می گردد رشد سالانه فروش داخلی این شرکت حداقل به میزان 25% می باشد.

شركت داروسازی راموفارمین با ارائه جديدترين داروها بر اساس آخرین استاندارد های بين المللی و با در نظر گرفتن مناسب ترین قيمت براي مصرف كننده نهايی ،نقش مهمی را در بخش سلامت کشور ايفا می نمايد.

افزودن ماژول جدید