زينك سولفات

زينك سولفات

مكمل رژيمی - غذايی زينك (روی)

شربت زینک سولفات

توصیه های مهم شربت زینک سولفات

در صورت داشتن هر نوع آلرژي يا حساسيت با پزشك خود مشورت كنيد.

نكات مهم در مصرف دارو :

بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.

در صورت ایجاد ناراحتی گوارشی می توان  دارو را با غذا میل کرد .

در صورت داشتن هر نوع آلرژی یا حساسیت با پزشک خود مشورت کنید .

در صورت باز بودن درپوش فرآورده یا آسیب آن از مصرف فرآورده خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداري و شيردهي :

مصرف اين دارو دربارداری وشيردهی بايد زير نظر پزشك متخصص صورت گيرد.

مورد مصرف:

مصرف این فرآورده بعنوان مکمل رژیمی – غذایی موجب حفظ عملکرد مناسب فعالیتهای وابسته به زینک در بدن می گردد.

مقدار مصرف بر اساس سن و جنس تعیین می گردد. برای اطلاعات بیشتر به جدول ذیل مراجعه و یا با پزشک خود مشورت نمایید .


جدول ارزش تغذیه ایمیلی گرمRDA% در هر 5 میلی لیترمقدار مجاز توصیه شده روزانه شربت بر حسب میلی لیتر
مردان
  
11-18 سال1283%6
19 سال به بالا  5/9105 %5
زنان


11-18 سال10100%5
19 سال به بالا5/6150%3
باردار13-777%-140%5/6-5/3
شیرده (0-4 ماه)5/1280%5/6
شیرده (4 ماه به بالا)0/1470%7
كودكان


4 - 6 سال5200%5/2
7- 9 سال10100 %5

هشدارها:

مصرف همزمان اين دارو با پني سيلين ها ، ممكن است باعث كاهش جذب زينك گردد.

مصرف همزمان اين دارو با تتراسايكلين ، داكسي سايكلين ، سيپروفلوكساسين ، لووفلوكساسين ممكن است باعث كاهش جذب داروهاي مذكور گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز برخي عوارض ناخواسته نيز بشود . اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود ، در صورت بروز هر يك از عوارض  تهوع ، استفراغ و سوء هاضمه با پزشك مشورت نمائيد .

مسموميت :

در صورت مصرف اتفاقي بيش از حد توصيه شده  بيمار را سريعاً به مراكز درماني منتقل نمائيد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

فرآورده را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید .

:Refrence

 USP DI

افزودن ماژول جدید
0%