قطره ويتامين د3 (12000)

قطره ويتامين د3 (12000)

به عنوان مكمل در نوزادان و كودكان براي كمك به كمبود ويتامين D، حفاظت از سلامت استخوان و دندان، حفظ عملكرد طبيعي سيستم ايمني و فعاليت ماهيچه ها توصيه مي شود.

قطره ويتامين د3 (12000)

توصیه های مهم قطره ويتامين د3 (12000):

در صورت وجود حساسيت به كوله كلسيفرول يا ديگر تركيبات موجود در فرآورده، در صورت وجود بيماري هايي از قبيل بيماري هاي قلبي و تنگي شريان، هايپر فسفاتميا، اختلال عملكرد كليوي و ساركوئيدوز و يا در صورت مصرف همزمان داروهايي كه داراي ويتامين د مي باشند، مصرف اين فرآورده بايد با احتياط صورت گيرد.

مصرف در بارداری و شيردهی:

مصرف در دوران بارداري و شيردهي با نظر پزشك متخصص صورت گيرد.

موارد منع مصرف و هشدارها:

در صورت وجود سطوح بالاي كلسيم در خون (هايپركلسميا) و ادرار (هايپركلسي اوريا) و يا ويتامين د در خون (هايپر ويتامينوزيس د) و بيماري هايي از قبيل استئوديستروفي كليوي به همراه هايپر فسفاتميا.

اجزای فرمولاسيون:

Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 12000 IU
POLYSORBATE, EDETATE SODIUM, SACCHARIN SODIUM, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, ANHYDROUS CITRIC ACID, TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE, RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE SODIUM, SORBITOL, WATER, Peach leaf

عملكرد فارماكولوژيك:

ويتامين د براي افزايش جذب و مصرف كلسيم و فسفات براي كلسيفيكاسيون نرمال استخوان ها ضروري مي باشد.

عملكرد فارماكوكينتيك:

اين ويتامين به سهولت از ابتدا يا انتهاي روده كوچك جذب مي شود. اين ويتامين عمدتاً در كبد و بافتهاي چربي ذخيره مي شود. فعال شدن متابوليك كوله كلسيفرول طي دو مرحله در كبد و كليه صورت مي گيرد. دفع اين ويتامين از راه صفرا و كليه صورت مي گيرد.
متابوليسم: پيريدوكسين در كبد به 4- پيريدوكسيك اسيد تجزيه مي شود.

دفع: تقريبا به طور كامل به صورت متابوليت از راه كليه دفع مي شود.

دوز و نحوه صحيح مصرف فرآورده:

ميزان يك قطره روزانه يا مطابق نظر پزشك

شرايط نگهداری:

 در دمای كمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از يخ زدگی محافظت نماييد.

افزودن ماژول جدید
0%