ويتامين ب 6

ويتامين ب 6

مكمل رژيمی - غذايی برای تامين ويتامين ب6

ويتامين ب 6

توصیه های مهم ويتامين ب 6:

حساسيت به پيريدوكسين، بارداری و شيردهی، استفاده در افراد مسن و كودكان، در خصوص استفاده از داروهای ديگر به خصوص لوودوپا

مصرف در بارداری و شيردهی:

عوارضی در انسان با مصرف مقدار نياز روزانه گزارش نشده است.

توصیه های مهم:

نحوه صحيح مصرف : 

طبق دستور پزشك مصرف كنيد.

درصورت فراموش شدن يك نوبت مصرف به محض به ياد آوردن طبق دستور مصرف كنيد.

مصرف در بارداری و شيردهی : 

گروهA: عوارضی در انسان با مصرف مقدار مورد نياز روزانه گزارش نشده است .

هشدار ها:

پيريدوكسين ممكن است پاسخ مثبت ـ كاذب را در Ehrilich,s reagent در تست تشخيصي اروبيلينوژن ايجاد بكند .

مقدار مصرف:

مقدار مصرف روزانه توصيه شده قرص ويتامين B6به قرار زير است :

نوجوانان و بالغين :

آقايان نوجوان و بالغ :  1.7 - 2   mg  

خانمهاي نوجوان و بالغ :   1.4  - 1.6 mg 

خانمهاي باردار   :  2.2  mg           

خانمهاي شيرده  :  2.1  mg           

كودكان : مصرف اين شكل داروئی دركودكان مناسب نيست .

عوارض جانبی:
درصورت مصرف 200 ميلی گرم در روز به مدت 30 روز ايجاد سندروم وابسته به پيريدوكسين ميكند.

مصرف مقدار زياد پيريدوكسين ( 2تا6 گرم در روز ) به مدت چندين ماه ايجاد عوارض شديد سنسوری نوروپاتی ، بی حسی پاها ، ناهنجاري دستها را ميكند. (1)

شرایط نگهداری:

دوراز نور و در دمای زير 30 درجه سانتيگراد نگهداری شود.

دوراز دسترس اطفال قراردهيد.

از مصرف قرصهاي تاريخ گذشته خودداری نمائيد.

Refrence:

1) USP DI  2004   P: 2408

2) USP DI  2004   P:2409

افزودن ماژول جدید
0%