مراسم تجليل و قدرداني از فروشندگان برتر فروش محصولات راموفارمين

مراسم تجليل و قدرداني از فروشندگان برتر فروش محصولات راموفارمين در روز چهارشنبه مورخ ١٩خردادماه ١٤٠٠ در محل شركت داروسازي راموفارمين برگزار گرديد.
در این مراسم که با حضور جناب آقای دکتر فرقانی مدیر محترم عامل و عضو هیات مدیره راموفارمین و آقای دکتر صادق پور معاونت محترم مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره راموفارمین و مدیران ارشد فروش و بازرگانی پخش رازی، مدير مركز و سرپرست فروش مركز شهيد خدمتي و فروشندگان برتر تشكيل گرديد. ابتدا مطالبي در خصوص روند فروش محصولات، معرفي محصولات جديد شركت توسط سركار خانم مهندس سنگ تراش مدير فروش و بازاريابي شركت راموفارمين ارائه گرديد. 
در پايان از مديريت محترم منطقه پخش رازي جناب آقاي دكتر حسن زاده، مدير محترم مركز شهيد خدمتي جناب آقاي مهندس مرادي، سرپرست محترم مركز شهيد خدمتي جناب آقاي جعفريه و فروشندگان برتر محصولات راموفارمين در مركز خدمتي جناب آقايان پوريا صفاهي و مجيد رحماني تجليل و قدرداني صورت گرفت.

افزودن ماژول جدید
0%