چالش عکس

چالش عکس

همه شما را به چالش عکس دعوت می کنیم.

1402/01/22 در ساعت 12:00:00

واحد محترم مدیریت عامل

برای جناب آقای دکتر محمدرضا فرقانی ، مدیر عامل محترم آرزوی توفیقات روزافزون داریم

ادامه مطلب
واحد محترم مدیریت عامل
1402/01/22 در ساعت 12:00:00

واحد محترم مسئول فنی و تضمین کیفیت

رکن اصلی در حفظ کیفیت محصول ، همگام با افزایش تولید و موفق در به ثمر رساندن ورود محصولات جدید به بازار دارویی کشور

ادامه مطلب
واحد محترم مسئول فنی و تضمین کیفیت
1401/12/29 در ساعت 00:58:00

واحد محترم برنامه ریزی

استفاده بهینه از همه ظرفیت ها و توانمندی ها، ظرافت و دقتی می خواهد که فقط از عهده واحد برنامه ریزی با تجربه برمی آید.

ادامه مطلب
واحد محترم برنامه ریزی
1401/12/29 در ساعت 00:00:00

واحد محترم اداری

اگر همه بهترین ها در راموفارمین در کنار هم جمع شده اند و با عشق کار می کنند ، هنر واحد منابع انسانی خوب بوده است.

ادامه مطلب
واحد محترم اداری
افزودن ماژول جدید
0%