پروژه سرويس ساليانه و بهسازي خط ساخت و بسته بندي شربت

1399/07/26 در ساعت 11:35:00

اتمام پروژه سرويس ساليانه و بهسازي خط ساخت و بسته بندي شربت داروسازي راموفارمين

پروژه سرويس ساليانه و بهسازي خط ساخت و بسته بندي شربت

با توجه به اهميت GMP در صنايع دارويي و رعايت استانداردهاي مربوطه، واحد فني و مهندسي شركت با همكاري ساير واحدهاي مرتبط در چارچوب برنامه مدون در تعطيلات نوروزي سال 1399، مبادرت به سرويس ساليانه- بهسازي خط ساخت و بسته بندي شربت نمود. بازسازي مذكور در سيستم هاي هواسازي و روشنايي، و همچنين اجراي اپوكسي، رنگ آميزي تجهيزات و تعميرات اساسي برخي از ماشين آلات صورت گرفت. اقدامات مذكور درتاريخ 1399/01/16 مورد بازديد مديريت محترم عامل جناب آقاي دكتر فرقاني و هيأت مديره شركت قرار گرفته و به بهره برداري رسيد.

 

 

 

 

 

نظر جدید
0%