گرامي داشت روز داروسازی

1399/06/05 در ساعت 12:00:00

به مناسبت روز داروساز مراسمی جهت قدردانی از زحمات و تلاش­های همكاران داروساز شركت تشكيل داده شد.

گرامي داشت روز داروسازی

پنجم شهريور ماه مقارن با زاد روز حكيم بزرگ ايراني محمد بن زكرياي رازي به نام روز داروساز مزين شده است.به همين مناسبت مراسمي جهت قدرداني از زحمات و تلاش­هاي همكاران داروساز شركت تشكيل و لوح سپاس و هداياي يادبود اين روز از سوي مديريت عامل محترم به داروسازان شركت اهدا شد.

نظر جدید
0%