برگزاری انتخابات نماینده کارگران و سرپرستان شرکت راموفارمین

1399/08/06 در ساعت 12:00:00

شرکت راموفارمین

برگزاری انتخابات نماینده کارگران و سرپرستان شرکت راموفارمین

در راستای بهبود روابط سازمانی و صیانت از حق و حقوق همکاران، انتخابات نماینده کارگران و سرپرستان با حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر امور اداری و منابع انسانی و مدیر حراست برگزار گردید.

در این مراسم بیش از 75% کارکنان با حضور در محل رای گیری نماینده موردنظر خود را انتخاب نمودند، پس از شمارش آراء که در حضور کاندیداها انجام شد، آقایان حمیدرضا معتمدیفر بعنوان نماینده کارگران، محمدرضا شاددوست عضو علی البدل و همچنین آقای اصغر جباری بعنوان نماینده سرپرستان و آقای سید علی اکبر سید علیزاده عضو علی البدل سرپرستان انتخاب شدند.

نظر جدید
0%