انتخاب شرکت راموفارمین به عنوان یکی از شرکت های برتر جشنواره ملی بهره وری

1400/07/24 در ساعت 14:00:00

شرکت راموفارمین یکی از شرکت های برتر جشنواره ملی بهره وری

انتخاب شرکت راموفارمین به عنوان یکی از شرکت های برتر جشنواره ملی بهره وری

انتخاب شرکت راموفارمین به عنوان یکی از شرکت های برتر جشنواره ملی بهره وری

مراسم اهدای لوح جشنواره ملی بهره وری در بخش تجارب موفق یازدهمین دوره در روز شنبه مورخ 24/07/1400 در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.
مراسم مذکور با حضور آقایان دکتر فرشید شکر خدایی "دبیر جشنواره" و دکتر حسن فروزانفرد "رئیس کمیته علمی جشنواره" و مدیران شرکت راموفارمین برگزار گردید.
لازم به ذکر است که شرکت راموفارمین در یازدهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در بخش تجارب موفق به عنوان یکی از چهار شرکت برتر کشور از سوی هیات داوران و کمیته علمی انتخاب شد.

نظر جدید
0%