نمایشگاه ایران فارما

1401/08/05 در ساعت 12:00:00

هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته «ایران فارما» به عنوان بزرگ ترین رویداد تخصصی دارو در سطح خاورمیانه

نمایشگاه ایران فارما

ایران فارما، عنوان نمایشگاه شناخته شده در صنعت دارویی است که در تقویم نمایشگاهی ثبت گردیده است، نمایشگاه ایران فارما با هدف معرفی توامندی و پتانسیل صنعت دارویی کشور، ارائه آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو، آشنایی با بازارهای جدید، از سال 1393 و در هفت دوره بستر لازم جهت انتقال دانش فنی برگزار شده است.

در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه پتانسیل های موجود و توانمندی های شرکت راموفارمین، در کنار دیگر شرکت های زیرمجموعه گروه دارویی شفا فراهم گردید.

در طی 3 روز حضور در نمایشگاه بیش از صد و پنجاه نماینده از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین نماینده هایی از کشور های مختلف از غرفه راموفارمین بازدید نموده و این غرفه مورد استقبال بازدیدکنندگان اعم از پزشکان ، داروسازان و دانشجویان علوم پزشکی قرار گرفت.


نظر جدید
0%