بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت داروسازی راموفارمین

1401/10/13 در ساعت 12:00:00

بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت داروسازی راموفارمین

بازدید مدیرعامل هلدینگ دارویی شفا از شرکت داروسازی راموفارمین

در روز شنبه سوم دی ماه ، جناب آقای دکتر کاظم پور ، مدیرعامل محترم هلدینگ دارویی شفا به همراه مدیران ارشد این هلدینگ و با حضور مدیران عامل و معانین شرکت های تابعه گروه ، از مجموعه داروسازی راموفارمین بازدید به عمل آورند.

در این بازدید ، جناب آقای دکتر کاظم پور از خطوط تولید این مجموعه و آزمایشگاه های این شرکت بازدید نمودند.


نظر جدید
0%