مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راموفارمین مربوط به سال مالی 1400

1401/01/31 در ساعت 12:00:00

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راموفارمین مربوط به سال مالی 1400

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راموفارمین مربوط به سال مالی 1400

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راموفارمین مربوط به سال مالی 1400 راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در محل قانونی شرکت برگزار شد . پس از تشکیل هیات رئیسه مجمع ، گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای دکتر فرقانی مدیرعامل شرکت ارائه شد. سپس نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی گزارش حسابرسی را قرائت نمودند لازم به ذکر است که گزارش حسابرس شرکت در سال مذکور مطلوب بوده است . تصویب صورت های مالی ، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس ، انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت برای سال آتی و ... از دیگر مصوبات مجمع بود.

نظر جدید
0%