جشن پایان سال 1401 شرکت داروسازی راموفارمین

1401/12/29 در ساعت 00:00:00

جشن پایان سال 1401 شرکت داروسازی راموفارمین

جشن پایان سال 1401 شرکت داروسازی راموفارمین

جشن پایان سال 1401 و استقبال از سال نو در داروسازی راموفارمین 

مدیرعامل، و مدیران و پرسنل داروسازی راموفارمین، پایان سال کاری 1401 را در کنار هم به شادی نشستند. در این برنامه، بعد از قرائت آیات قرآن و هم خوانی سرود ملی و اجرا چندین موسیقی 

اهنگ و برگزاری مسابقات مفرح، جناب آقای دکتر فرقانی در خصوص عملکرد شرکت و فراز و نشیب های سال 1401 سخنرانی نمودند و از همکاران بازنشسته تقدیر و تشکر بعمل آوردند. ایشان در طی صحبتهای خود، ضمن تبریک سال جدید، از زحمات تمامی پرسنل در سال جاری قدردانی کردندو ابراز داشتند همکاری با پرسنل کوشا و متعهد راموفارمین، از روزهای پرافتخار سالهای خدمت ایشان در این صنعت بوده است. همچنین ایشان ابراز کردند در سالی که گذشت، در نه الی ده ماه آن، بصورت شبانه روزی و سه شیفت فعالیت تولید در جریان بوده و این کار عظیمی است و مقایسه کردن پرسنل این شرکت با دیگران، ظلم است، چرا که کمتر جایی هست که چنین تیم پرتلاش و متعهد و یکدستی را داشته باشد.

ا

نظر جدید
0%