عکس یادگاری مدیرعامل محترم و مدیران و سرپرستان شرکت داروسازی راموفارمین

1401/12/29 در ساعت 00:00:00

عکس یادگاری مدیرعامل محترم و مدیران و سرپرستان شرکت داروسازی راموفارمین

عکس یادگاری مدیرعامل محترم و مدیران و سرپرستان شرکت داروسازی راموفارمین

دکتر محمد رضا فرقانی، مدیرعامل محترم داروسازی راموفارمین در آخرین روز کاری سال 1401، ضمن حضور در جمع مدیران، روسا و سرپرستان، مراتب تشکر و قدردانی خویش را از مجموع تلاش های عزیزان بالاخص کارگران و پرسنل ستادی ابراز داشته و استمرار این روند رو به رشد را در سال آتی، نوید بخش تحقق رسالت این شرکت در تولید و عرضه داروهای با کیفیت و مورد نیاز جامعه دانستند. ابشان در خلال بیانات خود، تحقق 114 درصدی بودجه اصلاحی بعد از افزایش قیمت داروها را مبین توانایی ها و نتیجه هم افزایی کلیه بخش ها و نیروها دانسته که علیرغم همه محدودیت ها ی مالی و اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین در پایان جلسه، ایشان برای کلیه همکاران، آرزوی سلامتی و سربلندی را از خداوند مسئلت داشتند.


نظر جدید
0%