مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین سال 1401

1402/01/28 در ساعت 12:00:00

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین جهت بررسی و رسیدگی به عملکرد سال مالی 1401 در ساعت 10 روز یکشنبه 27 فروردین 1402 برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین سال 1401

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین جهت بررسی و رسیدگی به عملکرد سال مالی 1401 در ساعت 10 روز یکشنبه 27/01/1402 در محل قانونی این شرکت با حضور مدیر عامل محترم و هیات مدیره و معاونین شرکت سرمایه گذاری شفا دارو، مدیر عامل شرکت جابرابن حیان، نماینده شرکت آینده پویا، سهامداران گرامی ، نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و سایر مدعوین برگزار گردید.

طی این جلسه مدیرعامل محترم شرکت راموفارمین ، آقای دکتر فرقانی ضمن ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1401  ، اعلام داشتند که در سال گذشته علیرغم وجود سخت ترین چالش های اقتصادی در صنعت دارو ، این شرکت توانست با همدلی و همراهی یکایک پرسنل خود، فروش 3400 میلیارد ریالی را ایجاد و  119 درصد  از بودجه فروش خالص (ریالی) را محقق نماید. سپس نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش حسابرسی را قرائت نمودند و لازم به ذکر است گزارش حسابرس شرکت در سال مذکور مطلوب بوده است . تصویب صورت وضعیت مالی-سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1401، انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس ، اعلام روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت راموفارمین ، تقسیم هفتاد درصد از سود خالص در بین سهامداران و سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی سالانه می باشد ، از دیگر مصوبات این مجمع بود.

نظر جدید
0%