هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

1402/07/09 در ساعت 08:00:00

هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) در سال 1402 برگزار شد.

هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته  (ایران فارما) در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد.

دراین نمایشگاه ، 427 شرکت ایرانی . 282 شرکت خارجی حاضر شدند و به اذعان عمده شرکت کنندگان ، این نمایشگاه یکی از پرمخاطبترین نمایشگاههای برگزار شده در این صنعت بود. 

در این نمایشگاه ، شرکت راموفارمین هم در قالب هلدینگ دارویی شفا ، با حضور همکاران فروش و بازرگانی ، تعامل سازنده ای با شرکت های مواد اولیه و تجهیزات و شرکت کنندگان داخلی و خارجی و مراجعه کنندگان عمومی برقرار نمود. غرفه راموفارمین ، میزبان میهمانان معززی از گروه آینده پویا ، جناب آقای دکتر فتح االهی و هیات همراه و مدیرعامل محترم هلدینگ شفادارو ، جناب آقای دکتر کاظم پور و معاونین گرامی بود.

نظر جدید
0%