مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1402

1402/12/05 در ساعت 08:05:01

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1402

مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی 1402

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین منتهی به 30 آذر ماه 1402

روز سه شنبه 1402/11/23 مجمع عمومی سالانه شرکت داروسازی راموفارمین با حضور مدیرعامل محترم سرمایه گذاری هلدینگ شفا دارو جناب آقای دکتر کاظم پور و جناب آقای مهندس میرصالح آبادی نایب رئیس و عضو محترم هیات مدیره و جناب آقای دکتر اصغری معاونت محترم امور شرکتها و اکثریت نمایندگان حقوقی شرکت و سهامداران محترم برگزار گردید.

در این راستا گزارش فعالیت هیات مدیره محترم شرکت توسط مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس علامیر قرائت گردید و با گزارش حسابرس مستقل با اظهار نظر مطلوب 162/679 ریال سود هر سهم مورد تصویب قرار گرفت.

نظر جدید
0%